MijnGeldzaken.nl het platform voor onafhankelijk advies

‘Platform zorgt voor inzicht en betaalbaar onafhankelijk advies’

Amsterdam, 4 maart 2014 – Het onafhankelijke online adviesplatform MijnGeldzaken.nl is vandaag officieel gelanceerd. MijnGeldzaken.nl stelt iedereen in staat om zelf de financiële gezondheid op orde te brengen en is ’s werelds eerste onafhankelijke platform waarop persoonlijk financieel management (het huishoudboekje), financiële planning en financieel advies samenkomen. Aan de ontwikkeling van MijnGeldzaken.nl is, vanuit een privaat initiatief, twee jaar lang gewerkt. Het resultaat is een revolutionair platform waarop Nederlanders op toegankelijke wijze, gratis en volledig online, inzicht krijgen in hun geldzaken en financiële toekomst. Naast financieel inzicht krijgt de consument veel instrumenten aangereikt om zelf een financieel plan te maken. Zelf doen wanneer het kan, advies wanneer het moet, is het motto. Onafhankelijke adviseurs zijn aangesloten en online beschikbaar om, waar nodig, advies op maat te geven. Financieel advies wordt daarmee niet alleen toegankelijk, maar ook begrijpelijk en betaalbaar: de consument heeft immers zelf alles al inzichtelijk gemaakt en kan gericht advies vragen.

“Ons platform dicht de kloof die is ontstaan tussen bank en burger,” aldus Rick Wassenaar, medeoprichter van MijnGeldzaken.nl. “Waar banken en andere instellingen niet onafhankelijk opereren en zich richten op de verkoop van eigen producten, wil de consument vooral onafhankelijk advies, zeker nu hij daar sinds het provisieverbod zelf voor moet betalen. MijnGeldzaken.nl zet de consument echt in de bestuurdersstoel. Het biedt consumenten hiervoor alle instrumenten, waardoor zij inzicht verkrijgen in hoe de financiën daadwerkelijk geregeld zijn.”

Meer dan een online huishoudboekje
MijnGeldzaken.nl stelt iedereen in staat zijn geldzaken volledig online in kaart te brengen, te beheren en te plannen en is daarmee veel meer dan een online huishoudboekje. Naast een tool voor persoonlijk financieel management krijgen consumenten via het platform inzicht in hun financiële toekomst. De consument zit zelf ‘aan de knoppen’. Via grafieken, stoplichten en interactieve teksten ontstaat inzicht, overzicht en vooruitzicht in de financiële situatie. Zijn er vraagstukken waarbij het raadzaam is om een adviseur te raadplegen dan is er de mogelijkheid om via de online advieskamer hulp in te roepen bij een van de aangesloten onafhankelijk adviseurs, waarvan er al meer dan 20 aangesloten zijn.

Marktplaats voor financieel advies
Consumenten kunnen met MijnGeldzaken.nl zelf een compleet financieel plan maken. Voor meer complexe vraagstukken kan online een adviseur naar keuze geraadpleegd worden. Consument en aangesloten onafhankelijke advieskantoren ontmoeten elkaar op MijnGeldzaken.nl, dat daarmee een soort ‘marktplaats voor financieel advies’ is. De consument kiest zelf een adviseur en betaalt deze per minuut. Omdat de consument al veel zelf heeft gedaan is hij een mondige gesprekspartner en wordt het financieel advies een stuk gerichter en dus goedkoper. Er ontstaat een efficiënt adviesproces van hoge kwaliteit dat betaalbaar en laagdrempelig is. De adviseur heeft direct online inzage in het dossier van de klant. Via de eigen professionele adviessoftware kan direct zeer concreet advies gegeven worden. Het advies kan zo via MijnGeldzaken.nl veilig en geheel online verlopen.

Betaalbaar en onafhankelijk
Zelfwerkzaamheid door de consument in het aanleggen van het eigen online dossier resulteert in lagere advieskosten – voor hypotheekadvies kunnen de kosten al gauw 30 tot 50 procent lager uitvallen. Groot voordeel is dat het dossier meegenomen kan worden naar een andere adviseur. Bij een volgend advies, bijvoorbeeld over pensioen, zullen de kosten daardoor een stuk lager zijn. De consument is eigenaar van zijn data. Financieel inzicht en advies worden met MijnGeldzaken.nl voor iedereen niet alleen onafhankelijk laagdrempelig en toegankelijk, maar ook begrijpelijk en betaalbaar.

====================================================
Einde persbericht

Over MijnGeldzaken.nl
MijnGeldzaken.nl is ontwikkeld door FinBase, een onafhankelijke private onderneming zonder enige verbondenheid aan een financiële instelling. Oprichters van FinBase zijn bedrijfseconoom drs. Maarten Luiken en financieel planner en docent drs. Rick Wassenaar. Wassenaar ontving onder andere de onderscheiding financieel planner van het jaar 2010. FinBase werkt met de centrale gedachte dat gedegen financieel advies voor iedereen gemakkelijk en betaalbaar moet zijn. Met de juiste instrumenten en een samenwerking tussen consumenten en onafhankelijke adviseurs wordt dat mogelijk.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.